Home page > Aktuality > Výběrová řízení ze dne 13.02.2021 - UKONČENO

Výběrová řízení ze dne 13.02.2021 - UKONČENO

Dne 13. února 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa, a to se lhůtou pro podání žádostí do 1. března 2021:Výběrová řízení ze dne 13.2.2021

ODBOR BEZPEČNOSTI

  • ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti (extID 2019 2015 0001),
  • ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti (extID 0000 2015 0031),

SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

  • ministerský rada oddělení metodiky správy majetku odboru správy majetku (extID 2021 0011 5004),
  • ministerský rada oddělení metodiky správy majetku odboru správy majetku (extID 2021 0011 5005),
  • ministerský rada odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru (extID 2020 1150 0003).

***

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení a žádosti si můžete stáhnout z elektronické úřední desky.


***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6. Elektronická úřední deska je na této stránce.

Nahoru