Home page > Aktuality > Výběrová řízení ze dne 30.01.2021

Výběrová řízení ze dne 30.01.2021

Dne 30. ledna 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

SEKCE PRÁVNÍ A INVESTIČNÍ

  • rada/ministerský rada oddělení služeb odboru nabývání movitého majetku (extID 0000 1350 1203, žádosti podávejte do 9. února 2021),
  • vrchní ministerský rada oddělení legislativního a právního legislativního a právního odboru (extID 0000 1322 0631, žádosti podávejte do 22. února 2021),
  • vrchní ministerský rada oddělení legislativního a právního legislativního a právního odboru (extID 0000 1322 0646, žádosti podávejte do 22. února 2021),

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

  • rada/ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky (extID 0000 1350 1122, žádosti podávejte do 15. února 2021).

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení a žádosti si můžete stáhnout z elektronické úřední desky.


***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6. Elektronická úřední deska je na této stránce.

Nahoru