Home page > Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Whistleblowing

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu zřízena schránka a adresa elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu služby, práce nebo veřejné funkce.

Takto zřízená schránka a adresa elektronické pošty je určena současně pro přijímání oznámení státních zaměstnanců v podřízených služebních úřadech – krajských vojenských velitelstvích a újezdních úřadech.

Schránka pro oznámení v listinné podobě se nachází v sídle státního tajemníka v Ministerstvu obrany, náměstí Svobody 471/4, 161 01 Praha 6 (budova MO-A). Je umístěna vedle úřední desky a je označena takto: OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ.


Schránka elektronické pošty pro státní zaměstnance Ministerstva obrany k podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

e-mail: prosetrovatelMO@army.cz

Prošetřovateli oznámení jsou: JUDr. František Kubalík (tel. 973 225 600), Mgr. Lucie Vítová (tel. 973 225 601).


 

Nahoru