Home page > Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy


SLUŽEBNÍ PŘEDPISY NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA PRO STÁTNÍ SLUŽBU

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete mimo tyto stránky.Vzor sbírky služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu

Podle ustanovení § 11 odst. 5 zákona o státní službě náměstek ministra vnitra pro státní službu může vydat služební předpis, který je závazný pro všechny

  • státní zaměstnance,
  • zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a
  • osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu (např. pro vojáky z povolání).

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu jsou tudíž závazné pro všechny státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech a vojáky z povolání zařazané ve všech služebních úřadech v působnosti Ministerstva obrany.

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky sekce pro státní službu jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra zde.


SLUŽEBNÍ PŘEDPISY STÁTNÍHO TAJEMNÍKA V MINISTERSTVU OBRANYVzor sbírky služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany jsou publikovány ve Sbírce služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany. Sbírka služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany se vydává podle služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2017 ze dne 23. prosince 2016, kterým se zřizuje Sbírka služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany, a to počínaje rokem 2017.

 

Nahoru