Home page > Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy

 Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete mimo tyto stránky.

Podle ustanovení § 11 odst. 5 zákona o státní službě náměstek ministra vnitra pro státní službu může vydat služební předpis, který je závazný pro všechny

  • státní zaměstnance,
  • zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a
  • osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu (např. pro vojáky z povolání).

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu jsou tudíž závazné pro všechny státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech a vojáky z povolání zařazané ve všech služebních úřadech v působnosti Ministerstva obrany.

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky sekce pro státní službu jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra zde.


Vzor služebního předpisu

 

Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany jsou publikovány ve Sbírce služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany. Sbírka služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany se vydává podle služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2017 ze dne 23. prosince 2016, kterým se zřizuje Sbírka služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany, a to počínaje rokem 2017.
 
 

 

Služební předpis, kterým se stanoví vnitřní systemizace a organizační struktura služebního úřadu Ministerstva obrany pro rok 2020, a jeho aktuální změny

Dne 1. října 2020 nabývá účinnosti 8. změna služebního předpisu č. 1/2020, kterým se stanoví vnitřní systemizace a organizační struktura služebního úřadu Ministerstva obrany pro rok 2020 (služební předpis SP-29/2020-ST).

Služební předpis SP-29/2020-ST (pdf, 930 kB)
Konsolidované znění služebního předpisu SP-01/2020-ST (kons.) od 1. října 2020 (pdf, 1 460 kB)

Dne 15. července 2020 nabývá účinnosti 6. a 7. změna  služebního předpisu č. 1/2020, kterým se stanoví vnitřní systemizace a organizační struktura služebního úřadu Ministerstva obrany pro rok 2020 (služební předpisy SP-21/2020-ST a SP-24/2020-ST).

Služební předpis SP-21/2020-ST (pdf, 1 261 kB)

Služební předpis SP-24/2020-ST (pdf, 290 kB)

Dne 1. června 2020 nabývá účinnosti 5. změna služebního předpisu č. 1/2020, kterým se stanoví vnitřní systemizace a organizační struktura služebního úřadu Ministerstva obrany pro rok 2020 (služební předpis SP-19/2020-ST).

Služební předpis SP-19/2020-ST (pdf, 968 kB)

Dne 1. ledna 2020 nabyl účinnosti služební předpis č. 1/2020, kterým se stanoví vnitřní systemizace a organizační struktura služebního úřadu Ministerstva obrany pro rok 2020.

Služební předpis SP-01/2020-ST (pdf, 1,0 MB).


 
 

Nahoru