Home page > Státní tajemník v Ministerstvu obrany

Státní tajemník v Ministerstvu obrany

Ing. Petr Vančura

 • jmenován na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu obrany v roce 2015 a opětovně v roce 2020,
 • blíže viz webové stránky Ministerstva obrany zde.

Postavení

 • v Ministerstvu obrany se zřizuje služební místo služební místo státního tajemníka (věta první § 15 odst. 1 zákona o státní službě),
 • má postavení náměstka pro řízení sekce (věta druhá § 15 odst. 1 zákona o státní službě),
 • státní tajemník je služebním orgánem, tj. jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru vůči řediteli Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a vůči všem státním zaměstnancům Ministerstva obrany [§ 10 odst. 1 písm. d) a f) a § 10 odst. 2 zákona o státní službě],
 • nadřízený služební orgán vůči řediteli Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, ředitelům krajských vojenských velitelství a přednostům újezdních úřadů [§ 162 odst. 4 písm. c) zákona o státní službě],
 • stojí v čele sekce státního tajemníka Ministerstva obrany [čl. 18 RMO č. 92/2015 Věstníku Organizační řád Ministerstva obrany].

Působnost

 • vydává služební předpisy [§ 11 odst. 4 zákona o státní službě],
 • řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců v Ministerstvu obrany a ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti [§ 15 odst. 2 zákona o státní službě],
 • dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců v Ministerstvu obrany [§ 15 odst. 3 zákona o státní službě],
 • ve věcech týkajících se jmenování na služební místo představeného a odvolání ze služebního místa představeného a skončení služebního poměru státního zaměstnance postupuje státní tajemník po projednání s ministrem obrany [§ 15 odst. 4 zákona o státní službě],
 • může přenést rozhodování o věcech, o nichž se podle zákona o státní službě nevede řízení ve věcech služby, s výjimkou věcí služebního hodnocení, na představené [§ 15 odst. 5 zákona o státní službě],
 • předkládá návrh systemizace služebních a pracovních míst [§ 17 odst. 2 zákona o státní službě],
 • pokud nedojde v důsledku schválení organizační struktury nebo její změny ke skončení služebního poměru státního zaměstnance nebo odvolání ze služebního místa představeného, schvaluje organizační strukturu (nebo její změnu) 
 • Ministerstva obrany,
 • Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (webové stránky úřadu zde),
 • krajského vojenského velitelství (rozcestník na webové stránky krajských vojenských velitelství zde),
 • újezdního úřadu (rozcestník na webové stránky újezdních úřadů zde)
  [§ 19 odst. 2 zákona o státní službě].

Kromě toho služební úřad Ministerstva obrany (konkrétně odbor řízení státní služby sekce státního tajemníka) podle ustanovení § 16 zákona o státní službě plní v organizačních věcech státní služby, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve správním úřadu úkoly za krajská vojenská velitelství a újezdní úřady.


 

Nahoru