Úvodní stránka > Výběrová řízení

Výběrová řízení

MINISTERSTVO OBRANY
(výběrová řízení podle zákona o státní službě)


Kontakt:
Mgr. Daniel Maňas, tel. 973 212 155
e-mail: manasd@army.cz


Výběrová řízení vyhlášená dne 18. ledna 2018

  • odbor bezpečnosti
  • sekce dozoru a kontroly
  • sekce obranné politiky a strategie
  • sekce právní
  • sekce státního tajemníka
  • sekce vyzbrojování a akvizic

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, o kterém se hovoří v některých oznámeních o vyhlášení výběrových řízení ke stažení zde [pdf, 698 kB].

Stanovisko Ministerstva vnitra k dokládání úrovně znalosti cizího jazyka u osob, které nedisponují příslušným jazykovým certifikátem, osvědčujícím úroveň znalosti cizího jazyka, a to

  1. u občanů jiného členského státu Evropské unie než České republiky nebo občanů státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jehož úředním jazykem je požadovaný cizí jazyk,
  2. u státních občanů České republiky nebo občanů jiného členského státu Evropské unie nebo občanů státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří studovali v zahraničí, a
  3. v případě tzv. přesoutěžování představených.

Stanovisko naleznete ​zde.

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete mimo tyto stránky.


ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete na stránky služebního  úřadu.

Výběrová řízení na neobsazená služební místa


KRAJSKÁ VOJENSKÁ VELITELSTVÍ

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete na stránky služebního úřadu.

Krajské vojenské velitelství Praha

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem


ÚJEZDNÍ ÚŘADY

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete na stránky služebního úřadu.

Bez nabídek.


INFORMAČNÍ SYSTÉM O STÁTNÍ SLUŽBĚ

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete na stránky portálu státní služby spravovaného Ministerstvem vnitra určeného pro veřejnost.

Dle § 24 odst. 6 zákona o státní službě má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené v Informačním systému o státní službě mají pouze informativní charakter.

Seznam obsazovaných služebních míst
(evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volných služebních místech určených k obsazení ve všech služebních úřadech, tj. napříč celou státní správou).


 
 

Nahoru