Úvodní stránka > Výběrová řízení na neobsazená služební místa

Výběrová řízení na neobsazená služební místa

Výběrová řízení (neobsazená služební místa)

Výběrové řízené vyhlášené dne 22. července 2017

SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

Výběrová řízení vyhlášená dne 14. července 2017

SEKCE DOZORU A KONTROLY

SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE

SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

Výběrová řízení vyhlášená dne 4. července 2017

ODBOR BEZPEČNOSTI

SEKCE DOZORU A KONTROLY

SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ

SEKCE PRÁVNÍ

SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC


Upozornění pro žadatele: k rozbalení souboru s příponou *.zip použijte komprimační program jako např. WinZip, WinRar, apod.


Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, o kterém se hovoří v některých oznámeních o vyhlášení výběrových řízení, je ke stažení zde.


Výběrové řízené vyhlášené dne 22. července 2017

SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení zakladatelských funkcí a správy majetku odboru řízení organizací sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany (č. 795, ID 3812620000).

Žádosti se podávají do 14. srpna 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (0795) (pdf, 270 kB).

Žádost o jmenování na služební místo představeného a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení zde (0795 - přílohy) (zip, 75 kB).


Výběrová řízení vyhlášená dne 14. července 2017

SEKCE DOZORU A KONTROLY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

rada/ministerský rada oddělení státního dozoru Litoměřice odboru státního dozoru sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (č. 202, ID 3805750000).

Žádosti se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (0202) (pdf, 179 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) zde (0202 - přílohy) (zip, 75 kB).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

vedoucí oddělení státního dozoru Brno odboru státního dozoru sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (č. 214, ID 3806100000).

Žádosti se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (0214) (pdf, 202 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.) zde (214 - přílohy) (zip, 95 kB).


SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení obranné politiky a strategií odboru obranné politiky sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (č. 516, ID 3813340000).

Žádosti se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (0516) (pdf, 174 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) zde (0516 - přílohy) (zip, 74 kB).


SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení mezinárodní obranně-průmyslové spolupráce odboru průmyslové spolupráce sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany (č. 777, ID 4484770000).

Žádosti se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (0777) (pdf, 181 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) zde (0777 - přílohy) (zip, 77 kB).


SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení právní a obchodní podpory odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1150, ID 3816720000).

Žádosti se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (1150) (pdf, 178 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) zde (1150 - přílohy) (zip, 75 kB).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení právní obchodní podpory odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1151, ID 4483450000).

Žádosti se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Vlastní text oznámení ke stažení zde (1151) (pdf, 183 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) zde (1151 - přílohy) (zip, 77 kB).


Výběrová řízení vyhlášená dne 4. července 2017

 

ODBOR BEZPEČNOSTI

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (č. 29, ID 4405130000). 

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: ob_0029_oznameni.pdf (174 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: ob_0029_prilohy.zip (74 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

rada/ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (č. 31, ID 4602170000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: ob_0031_oznameni.pdf (172 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: ob_0031_prilohy.zip (74 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení personální bezpečnosti a rozvoje ochrany utajovaných informací odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (č. 64, ID 4404940000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: ob_0064_oznameni.pdf (175 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: ob_0064_prilohy.zip (93 kB, zip).


SEKCE DOZORU A KONTROLY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení kontroly a analýz odboru inspekce ministra sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (č. 112,
ID 4483880000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sdk_0112_oznameni.pdf (179 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: sdk_0112_prilohy.zip (94 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení analytickoprávního odboru dohledu nad akvizicemi sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (č. 611, ID 5359000000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sdk_0611_oznameni.pdf (175 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: ke stažení: sdk_0611_prilohy.zip (75 kB, zip).


SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ

Oznámení o vyhlášení třetího kola výběrového řízení na služební místo:

vedoucí oddělení realizace finanční kontroly odboru správce kapitoly sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 254, ID 3842420000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sem_0254_oznameni.pdf (184 kB, pdf).

Žádost o jmenování na služební místo představeného a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle podle zákona č. 451/1991 Sb.) (3842420000) ke stažení: sem_0254_prilohy.zip (93 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení controllingu odboru správce kapitoly sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 272, ID 5159240000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sem_0272_oznameni.pdf (176 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: sem_0272_prilohy.zip (75 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení řízení programového financování a dotací odboru financování sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 321, ID 3841390000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sem_0321_oznameni.pdf (176 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: sem_0321_prilohy.zip (75 kB, zip).


SEKCE PRÁVNÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

vedoucí oddělení vnitřních předpisů odboru legislativy a práva sekce právní Ministerstva obrany (č. 1713221, ID 5410640000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sprav_1713221_oznameni.pdf (203 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.) ke stažení: ke stažení: sprav_1713221_prilohy.zip (95 kB, zip).


SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení zřizovatelských funkcí a financování odboru řízení organizací sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany (č. 804, ID 3856050000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: spspro_0804_oznameni.pdf (176 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: ke stažení: spspro_0804_prilohy.zip (76 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení kontroly podřízených organizací odboru řízení organizací sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany (č. 808, ID 4484890000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: spspro_0808_oznameni.pdf (176 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: ke stažení: spspro_0808_prilohy.zip (76 kB, zip).


SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení právní a obchodní podpory odboru vyzbrojování pozemních sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1087, ID 3815940000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sva_1087_oznameni.pdf (183 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: sva_1087_prilohy.zip (76 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení projektů a programů odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1104, ID 3861730000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sva_1104_oznameni.pdf (178 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: sva_1104_prilohy.zip (76 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo:

ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1128, ID 5363000000).

Žádosti se podávají do 24. července 2017.

Vlastní text oznámení ke stažení: sva_1128_oznameni.pdf (179 kB, pdf).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení: sva_1128_prilohy.zip (77 kB, zip).


 

 

Nahoru