Úvodní stránka > Výběrová řízení na neobsazená služební místa

Výběrová řízení na neobsazená služební místa

Výběrová řízení (neobsazená služební místa)

Výběrová řízení vyhlášena dne 17. června 2017

Výběrová řízení vyhlášena dne 16. června 2017

Výběrová řízení vyhlášena dne 7. června 2017

 

Upozornění pro žadatele: k rozbalení souboru s příponou *.zip použijte komprimační program jako např. WinZip, WinRar, apod.


Výběrová řízení vyhlášena dne 17. června 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení financování odboru správce kapitoly sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 278, ID 5170030000).

Vlastní text oznámení ke stažení zde (74 kB, docx).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení zde (94 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení pohledávkového odboru vymáhání pohledávek sekce právní Ministerstva obrany (č. 684, ID 3861380000).

Vlastní text oznámení ke stažení zde (75 kB, docx).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení
o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení zde (76 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení nemocenského pojištění odboru platové politiky sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (č. 910, ID 3808950000).

Vlastní text oznámení ke stažení zde (85 kB, docx).

Žádost o jmenování na služební místo představeného a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle tzv. lustračního zákona) ke stažení zde (96 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1106, ID3816040000).

Vlastní text oznámení ke stažení zde (76 kB, docx).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení zde (97 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení právní obchodní podpory odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1151, ID 4483450000).

Vlastní text oznámení ke stažení zde (74 kB, docx).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení
o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení
o dosaženém vzdělání) ke stažení zde (99 kB, zip).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení majetku odboru nabývání movitého majetku sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1193, ID 3817220000).

Vlastní text oznámení ke stažení zde (75 kB, docx).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) ke stažení zde (93 kB, zip).


Výběrová řízení vyhlášena dne 16. června 2017

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1111, ID 3816090000).

Vlastní text 1111_oznameni.docx (78 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) 1111_prilohy.zip (76 kB).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada oddělení právní a obchodní podpory odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1119, ID 3816290000).

Vlastní text 1119_oznameni.docx (78 kB).

Žádost o přijetí do služebního poměru a vzory tří písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání) 1119_prilohy.zip (76 kB).


Výběrová řízení vyhlášena dne 7. června 2017

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel odboru obranné politiky sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (č. 511, ID 4480270000).

Vlastní text 511_oznameni.docx (84 kB).

Žádost o jmenování na služební místo představeného a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle tzv. lustračního zákona) 511_prilohy.zip (91 kB).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1059, ID 4483230000).

Vlastní text 1059_oznameni.docx (83 kB).

Žádost o jmenování na služební místo představeného a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle tzv. lustračního zákona) 1059_prilohy.zip (94 kB).


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1092, ID 4483220000).

Vlastní text 1092_oznameni.docx (84 kB).

Žádost o jmenování na služební místo představeného a vzory čtyř písemných čestných prohlášení (čestné prohlášení o státním občanství, čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení podle tzv. lustračního zákona) 1092_prilohy.zip (93 kB)

Přiložené soubory: 

Nahoru