Home page > Výběrová řízení ze dne 01.05.2021

Výběrová řízení ze dne 01.05.2021

Výběrová řízení ze dne 01.05.2021


Dne 1. května 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

ODBOR BEZPEČNOSTI

rada/ministerský rada oddělení administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti

 • extID 2020 2015 0004,
 • 12. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající prvnímu stupni znalosti podle Seznamu standardizovaných zkoušek,
 • stupeň utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ,
 • žádosti podávejte do 17. května 2021.

Soubory ke stažení:


rada/ministerský rada oddělení administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti

 • extID 0000 2015 0056,
 • 12. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající prvnímu stupni znalosti podle Seznamu standardizovaných zkoušek,
 • stupeň utajení TAJNÉ,
 • žádosti podávejte do 17. května 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

odborný referent/vrchní referent oddělení exekučního odboru vymáhání pohledávek

 • extID 0000 1322 0677,
 • 9. platová třída,
 • vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 17. května 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

ministerský rada oddělení projektů a programů odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů

 • extID 2020 1350 0010,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající prvnímu stupni znalosti podle Seznamu standardizovaných zkoušek,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 17. května 2021.

Soubory ke stažení:

***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce.

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4,      Praha 6.

www.statnisluzba.army.cz/vyberova-rizeni

Nahoru