Home page > Výběrová řízení ze dne 13.2.2021

Výběrová řízení ze dne 13.2.2021

Výběrová řízení ze dne 13.02.2021


Dne 13. února 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

ODBOR BEZPEČNOSTI

ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti

 • extID 2019 2015 0001,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající prvnímu stupni znalosti podle Seznamu standardizovaných zkoušek,
 • stupeň utajení TAJNÉ,
 • žádosti podávejte do 1. března 2021.

Soubory ke stažení:


ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti

 • extID 0000 2015 0031,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající prvnímu stupni znalosti podle Seznamu standardizovaných zkoušek,
 • stupeň utajení TAJNÉ,
 • žádosti podávejte do 1. března 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

ministerský rada oddělení metodiky správy majetku odboru správy majetku

 • extID 2021 0011 5004,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ
 • žádosti podávejte do 1. března 2021.

Soubory ke stažení:


ministerský rada oddělení metodiky správy majetku odboru správy majetku

 • extID 2021 0011 5005,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ
 • žádosti podávejte do 1. března 2021.

Soubory ke stažení:


ministerský rada odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

 •  extID 2020 1150 0003,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru PRÁVO, PRÁVNÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 1. března 2021.

Soubory ke stažení:

***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce.

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6.

 

www.statnisluzba.army.cz/vyberova-rizeni

Nahoru