Home page > Výběrová řízení ze dne 20.2.2021

Výběrová řízení ze dne 20.2.2021

Výběrová řízení ze dne 20. února 2021


Dne 20. února 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

SEKCE STÁTNÍHO TAJEMNÍKA

ministerský rada oddělení personální práce s vojáky z povolání odboru řízení lidských zdrojů

 • extID 0000 7542 0880,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 15. března 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

ministerský rada oddělení pořizování materiálu a služeb pozemních sil, komunikačních a informačních systémů, vědy a výzkumu odboru centrálních běžných výdajů

 • extID 0000 1350 1073,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 8. března 2021.

Soubory ke stažení:


ministerský rada oddělení pořizování materiálu a služeb pozemních sil, komunikačních a informačních systémů, vědy a výzkumu odboru centrálních běžných výdajů

 • extID 0000 1350 1172,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka odpovídající prvnímu stupni znalosti podle Seznamu standardizovaných zkoušek,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 8. března 2021.

Soubory ke stažení:

***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce.

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6.

www.statnisluzba.army.cz/vyberova-rizeni

Nahoru