Home page > Výběrová řízení ze dne 24.04.2021

Výběrová řízení ze dne 24.04.2021

Výběrová řízení ze dne 24.04.2021


Dne 24. dubna 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

ODBOR BEZPEČNOSTI

rada/ministerský rada oddělení administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti

 • extID 0000 2015 0048,
 • 12. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářské nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení TAJNÉ,
 • žádosti podávejte do 10. května 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

ministerský rada oddělení metodiky správy majetku odboru správy majetku

 • extID 2021 0011 5043,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 10. května 2021.

Soubory ke stažení:


ministerský rada oddělení analytického a informační podpory odboru správy majetku

 • extID 2021 0011 5006,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 10. května 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE PRÁVNÍ A INVESTIČNÍ

rada/ministerský rada oddělení stavebních prací odboru nemovité infrastruktury

 • extID 0000 8201 0476,
 • 12. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 10. května 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE SPRÁVY A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

ministerský rada oddělení dotací a kontroly odboru dotací a řízení organizací

 • extID 0000 1150 0807,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 10. května 2021.

Soubory ke stažení:

***

 

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce.

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6.

www.statnisluzba.army.cz/vyberova-rizeni

Nahoru