Home page > Výběrová řízení ze dne 30.1.2021

Výběrová řízení ze dne 30.1.2021

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZE DNE 30. 1. 2021


Dne 30. ledna 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

SEKCE PRÁVNÍ A INVESTIČNÍ

rada/ministerský rada oddělení služeb odboru nabývání movitého majetku

 •  extID 0000 1350 1203,
 • 12. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 9. února 2021.

Soubory ke stažení:


vrchní ministerský rada oddělení legislativního a právního legislativního a právního odboru

 • extID 0000 1322 0631,
 • 14. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 22. února 2021.

Soubory ke stažení:


vrchní ministerský rada oddělení legislativního a právního legislativního a právního odboru

 • extID 0000 1322 0646,
 • 14. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 22. února 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

rada/ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky

 • extID 0000 1350 1122,
 • 11. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 15. února 2021.

Soubory ke stažení:

***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce.

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6. Elektronická úřední deska je na této stránce:

www.statnisluzba.army.cz/vyberova-rizeni

Nahoru