Home page > Výběrová řízení ze dne 6.2.2021

Výběrová řízení ze dne 6.2.2021

Výběrová řízení ze dne 6. února 2021

Dne 6. února 2021 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na tato služební místa:

SEKCE NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

rada/ ministerský rada oddělení pohledávkového odboru vymáhání pohledávek

 • extID 2021 0211 5023,
 • 11. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 16. února 2021.

Soubory ke stažení:


ministerský rada oddělení analytického a informační podpory odboru správy majetku

 • extID 2021 0011 5007,
 • 13. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 22. února 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE STÁTNÍHO TAJEMNÍKA

vrchní referent/rada 1. dávkového oddělení odboru sociálního zabezpečení

 • extID 0000 7542 0947,
 • 10. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 22. února 2021.

Soubory ke stažení:


rada/ministerský rada oddělení právního a metodického odboru sociálního zabezpečení

 • extID 0000 7542 0928,
 • 11. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení VYHRAZENÉ,
 • žádosti podávejte do 8. března 2021.

Soubory ke stažení:


SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

rada/ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky

 • extID 0000 1350 1113,
 • 12. platová třída,
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • stupeň utajení DŮVĚRNÉ,
 • žádosti podávejte do 22. února 2021.

Soubory ke stažení:

 

***

Podle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o státní službě právní účinky vyhlášení výběrového řízení má zveřejnění na úřední desce.

Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Ministerstva obrany – A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6.

www.statnisluzba.army.cz/vyberova-rizeni

Nahoru